Komunikacja alternatywna AAC

Pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu polega na wybraniu odpowiedniego sposobu komunikacji.