Wybierz język: polski

EEG-Biofeedback

Jest to metoda wspomagająca funkcjonowanie układu nerwowego człowieka poprzez biologiczne (bio-) sprzężenie zwrotne (feedback).

Za pomocą odpowiedniego urządzenia rejestrowane są fale mózgowe, a osoba trenująca otrzymuje informacje zwrotne (feedback) o jakości pracy własnego mózgu. Dzięki temu może modyfikować i dostosowywać wysiłek do zadania. Mózg uczy się prawidłowych reakcji i optymalnego funkcjonowania w zmiennym środowisku. Metoda jest nieinwazyjna i bezpieczna, skierowana do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

EEG - Biofeedback polecany dla:

 • sportowców;

 • uczniów i studentów;

 • osób nadmiernie obciążanych obowiązkami i narażonych na stresującą pracę.


EEG - Biofeedback wspomaga terapię osób przejawiających takie zaburzenia jak:

 • trudności z koncentracją uwagi, pamięcią oraz uczeniem się;

 • ADHD;

 • ADD;

 • autyzm;

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu;

 • zespół Aspergera;  

 • specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia;

 • zaburzenia zachowania;

 • lęki;

 • ból chroniczny;

 • migreny;

 • zaburzenia snu;

 • nadmierne napięcie emocjonalne;

 • stres.


EEG – Biofeedback  jako metoda stymulacji mózgu została stworzona przez naukowców NASA. Obecnie powszechnie wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych. Coraz większą popularność zdobywa w krajach Europy.

EEG – Biofeedback zwiększa możliwości umysłu człowieka, co przyczynia się do lepszego i sprawniejszego funkcjonowania.
Biofeedback wymaga systematyczności oraz zaangażowania pacjenta. Jest to metoda treningowa, zatem pacjent ma wpływ na osiągnięcia i wyniki.  

Organizacja zajęć:
Pierwsze spotkanie obejmuje diagnozę biofeedback.
Czas trwania diagnozy biofeedback: ok. 60 minut.
Czas trwania treningu 30 - 45 minut.
Treningi powinny być powtarzane regularnie, minimum 1 raz w tygodniu.
Podczas diagnozy biofeedback wymagana jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
Ilość potrzebnych treningów uzależniona jest od występującego zaburzenia, wyników diagnozy biofeedback oraz postępów w ciągu ćwiczeń.

Istnieje możliwość dodatkowych zajęć z psychologiem, dostosowanych do problemu. Czas trwania takich zajęć to 60 minut.

Cena:
Diagnoza biofeedback: 70 zł
Trening biofeedback: 80 zł
Trening biofeedback + zajęcia  z psychologiem: 100zł