Wybierz język: polski

Oferta terapeutyczna

NAZWA ZAJĘĆ

CZAS TRWANIA

CENA BRUTTO

Logopeda, neurologopeda diagnoza

60 minut

80 zł

Logopeda, neurologopeda terapia

60 minut

80 zł

Elementy metody krakowskiej konsultacja

60 minut

80 zł

Elementy metody krakowskiej terapia

60 minut

80 zł

Elementy metody krakowskiej + pisemny program terapii i zaleceń

60 minut

100 zł

Manualne Torowanie Głosek konsultacja

60 minut

100 zł

Manualne Torowanie Głosek terapia

60 minut

100 zł

EEG – Biofeedback diagnoza

60 minut

60 zł

EEG – Biofeedback trening

30 – 45 minut

60 zł

EEG – Biofeedback trening + zajęcia na koncentrację

60 minut

95 zł

Gimnastyka Mózgu Dennisona

30 – 60 minut

80 zł

Elementy terapii Castillo – Moralesa

30 – 60 minut

80 zł

Pedagog terapia

60 minut

80 zł

Psycholog konsultacja

60 minut

80 zł

Diagnoza neurorozwojowa dla niemowląt

60 minut

80 zł

Terapia neurorozwojowa dla niemowląt

30 – 60 minut

80 zł

Terapia neurorozwojowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

60 minut

80 zł

Terapia neurorozwojowa dla dzieci z Zespołem Aspergera

60 minut

80 zł

Diagnoza i terapia psycholologiczno – logopedyczna dla dzieci niemówiących

60 minut

80 zł

Terapia dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, rozwojowymi

60 minut

80 zł

Komunikacja alternatywna AAC

60 minut

80 zł

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka

30 minut

80 zł

Zajęcia wspomagające naukę czytania

60 minut

80 zł

Zajęcia wspomagające naukę czytania

30 minut

80 zł

Badanie testem SON-R

do 90 minut

100 zł

Terapia ręki

60 minut

80 zł

zajęcia SI (45 min. zajęcia + 15 min. zalecenia dla rodziców)

60 minut

80 zł

zajęcia kompensacyjne z zakresu wiedzy i umejętności szkolnych

60 minut

80 zł

Stacjonarne turnusy rozwojowe

15 godz. w tygodniu
(5 dni)

900 zł całość turnusu

 

Cennik obowiązuje od 03.03.2014 r.