Wybierz język: polski

Turnusy rozwojowe

Turnusy rozwojowe dla dzieci w trybie stacjonarnym.  

Program turnusu dostosowany jest potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Oferta przeznaczona dla dzieci w wieku 3 – 12 lat z następującymi problemami:

 • upośledzenie umysłowe;

 • autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu;

 • zespół Aspergera;  

 • ADHD;

 • ADD;

 • zespół Downa;

 • zaburzenia neurorozwojowe i ogólnorozwojowe;

 • porażenie mózgowe;

 • zaburzeniami koncentracji uwagi i pamięci;

 • afazja;

 • dysfazja;

 • dyzartria;

 • wady wymowy;

 • niedosłuch.


Podczas turnusu stacjonarnego dziecko może korzystać z następujących terapii i form wsparcia:  

 • terapia logopedyczna lub neurologopedyczna;

 • terapia psychologiczna;

 • terapia pedagogiczna;

 • treningi Biofeedback;

 • wspomaganie rozwoju poznawczego i umysłowego;

 • elementy terapii regulacyjnej Castillo Moralesa;

 • elementy terapii ustno – twarzowej;

 • elementy Gimnastyki Mózgu Dennisona ®


Wymagania: dostarczenie dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej, medycznej i całej historii choroby dziecka.
 

Czas trwania turnusu: 5 dni tj. 15 godzin zajęć.

UWAGA!

W czasie turnusu stacjonarnego gabinet nie oferuje noclegów ani wyżywienia.
Zapisy: telefonicznie pod nr 794220662 lub osobiście.
Termin ustalany jest po zapoznaniu się z historią choroby dziecka.
Zajęcia prowadzone są przez logopedę, neurologopedę, psychologa, pedagoga, trenera biofeedback.
Po zakończonym turnusie istnieje możliwość zapisania dziecka na wybrane, pojedyncze zajęcia w formie indywidualnej.


Cena: 900 zł