Wybierz język: polski

Gimnastyka mózgu Dennisona

Jest to metoda stymulacji pracy mózgu, a także integracji ciała i umysłu poprzez proste i bezpieczne ćwiczenia ruchowe całego ciała. W pracy prócz ruchu wykorzystywane są także materiały dydaktyczne.
Kinezjologia edukacyjna czerpie z różnych dziedzin nauki m.in. pedagogiki, psychologii czy neurologii. Metoda przeznaczona jest zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemami jak i osób pragnących wspomóc codzienne funkcjonowanie.
Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu stymulują pracę prawej i lewej półkuli mózgu poprzez tworzenie nowych połączeń neuronalnych pomiędzy nimi i aktywację już istniejących.

Przykładowe stosowane ćwiczenia: ruchy naprzemienne, przekraczanie linii środka ciała, ćwiczenia energetyzujące.

Metoda Dennisona stosowana jest jako jedna z metod pracy w szkołach, przedszkolach czy poradniach psychologiczno – pedagogicznych w celu wspomagania funkcjonowania dzieci.