Wybierz język: polski

Terapia Castillo Moralesa

Stymulacja neuromotoryczna mięśni biorących udział w procesie mowy: mięśni oddechowych, mięśni odpowiedzialnych za ustawianie głowy, mięśni twarzy i jamy ustnej, mięśni klatki piersiowej. Wspomaga to artykulację niezbędną do uruchomienia mowy, a także fonację, mimikę, oddychanie, przyjmowanie pożywienia.
Metoda wspomaga proces leczenia oraz tworzy optymalne warunki dla właściwego rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego oraz społecznego dzieci.
W terapii dąży się do zredukowania wpływu na rozwój dziecka nieprawidłowych doświadczeń sensomotorycznych.