EEG-Biofeedback

Jest to metoda wspomagająca funkcjonowanie układu nerwowego człowieka poprzez biologiczne (bio-) sprzężenie zwrotne (feedback).