Oferta terapeutyczna

Logopeda, neurologopeda diagnoza
175zł
60 minut
Logopeda, neurologopeda terapia
100-150zł
Joanna Gamrat - 170zł, Paulina Gamrat - 100zł, 60 minut
Elementy metody krakowskiej konsultacja
170zł
60 minut
Elementy metody krakowskiej terapia
170zł
60 minut
Elementy metody krakowskiej + pisemny program terapii i zaleceń
170zł
60 minut
Manualne Torowanie Głosek konsultacja
170zł
60 minut
Manualne Torowanie Głosek terapia
200zł
60 minut
EEG – Biofeedback diagnoza
120zł
60 minut
EEG – Biofeedback trening
80zł
30 - 45 minut
EEG – Biofeedback trening + zajęcia na koncentrację
120zł
60 minut
Gimnastyka Mózgu Dennisona
100zł
30 - 60 minut
Elementy terapii Castillo – Moralesa
100zł
30 - 60 minut
Pedagog terapia
100zł
60 minut
Zajęcia wspomagające naukę czytania
100zł
60 minut
Psycholog konsultacja
200zł
60 minut
Diagnoza neurorozwojowa dla niemowląt
100zł
60 minut
Terapia neurorozwojowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
100zł
60 minut
Terapia neurorozwojowa dla dzieci z Zespołem Aspergera
100zł
60 minut
Diagnoza i terapia psycholologiczno – logopedyczna dla dzieci niemówiących
100zł
60 minut
Terapia dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, rozwojowymi
100zł
60 minut
Zajęcia wspomagające rozwój dziecka
100zł
60 minut
Badanie wieku rozwojowego dziecka - Test SON-R (2,5-7 lat)
200zł
do 90 minut
Terapia ręki
100zł
60 minut
Zajęcia SI (45 minut dla zajęcia + 15 minut dla rodziców)
100zł
60 minut
Zajęcia kompensacyjne z zakresu wiedzy i umiejętności szkolnych
100zł
60 minut
Terapia pedagogiczna dla dzieci zagrożonych dysleksja
100zł
60 minut
Terapia pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami słuchu centralnego
100zł
60 minut
Nauka języka angielskiego
70zł
60 minut
Stacjonarne turnusy rozwojowe
900zł
15h w tygodniu (5 dni)
Opinia neurologopedyczna
150zł
Tłumaczenie na angielski - +50zł, dzieci uczęszczające do przedszkola 'Dobry Start' - gratis