Gimnastyka mózgu Dennisona

Jest to metoda stymulacji pracy mózgu, a także integracji ciała i umysłu poprzez proste i bezpieczne ćwiczenia ruchowe całego ciała.