Metoda krakowska

Terapia funkcji poznawczych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Założenia: stymulacja wszystkich funkcji poznawczych oraz rozwoju intelektualnego dziecka. Ważne jest osiąganie kolejnych etapów rozwoju poznawczego dziecka jak i mowy.