Kochani, mamy przyjemność przedstawić Wam nową usługę w naszym gabinecie, a mianowicie cieszące się ogromną popularnością badanie intelektu Skalą Stanford-Binet 5. To badanie może niesamowicie pomóc z diagnozowaniu sprawności intelektualnej u Waszych dzieci. Dzięki wykonaniu takiego badania będziemy mieli jasność, na jakich aspektach należy skupić się zarówno na zajęciach, jak i w domu.

 

  • Badanie intelektu Skalą Stanford-Binet 5 (SB5)

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to najnowsza wersja znanego na całym świecie testu opracowanego w celu diagnozowania sprawności intelektualnej nie tylko w populacji ogólnej ale przede wszystkim  u osób, których rozwój przebiega w sposób nietypowy.

  • Dlaczego akurat ten test?

Test Stanford-Binet 5 jest rekomendowany przez Krajowego Konsultanta i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test ten jest rekomendowany w orzecznictwie.

  • Czy w badaniu może wziąć udział każdy?

Tak, każdy od 2 roku życia. Test jest dedykowany grupom specjalnym czyli osobom, których rozwój przebiega w nietypowy sposób (niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu, ZA, afazja, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia neurorozwojowe w tym ADHD, ADD, specyficzne zaburzenia uczenia, niedowidzenie, niedosłyszenie etc.)

  • Paulina Steuer

Psycholog, Oligofrenopedagog

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kwalifikacje
do prowadzenia diagnozy z wykorzystaniem narzędzi SB5, ADOS-2, M-CHAT-R/F, KORP
i inne. Ukończyła liczne szkolenia oraz kursy m.in. „Terapia behawioralna – kurs
3 modułowy”, „Growth through Play System”, „Terapia Integracji Sensorycznej (stopień I)”, „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (AAC stopień I i II)”, „Terapia ręki”, „Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne”, „Dam radę”, „Szkoła dla rodziców”. Brała udział w projekcie badawczym, którego celem było opracowanie polskiej wersji PEP-3 (dawniej PEP-R). Posiada przygotowanie do pracy
z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wspiera dzieci z problemami w radzeniu sobie z emocjami.

Pełna, rozbudowana diagnoza pisemna to koszt 250zł. Test trwa od 45 do 90 minut.

Więcej informacji i zapisy: +48 500 273 975